За нас

От 1-ви април 2012 г. стартира проектът „Културно-историческите паметници в област София-град“, финансиран по програма „Младежта в действие“. Подкрепата на програмата позволи създаването на този електронен каталог на българските паметници. От изключително значение за нас беше чрез този проект да привлечем максимален брой млади хора, които да се информират за монументалното ни наследство и да изградят нагласа за неговото опазване. Нашият проект не се съсредоточи в центъра на град София, а събра информация за близо двеста обекта от културно-историческо значение на цялата територия на област София-град. Написаните експозета и заснетите фотографии са дело на сдружение „Български паметници“, а авторските им права са запазени.

 
На този интернет адрес можете да разгледате различни паметници или да изберете желан от вас маршрут за посещение. Всеки от сдружение „Български паметници“ има амбицията да развива страницата и представените в нея паметници в национален мащаб.

 
„Български паметници“ по своята същност е сдружение от млади специалисти, реализирани в различни области на науката и стопанството. Обединени сме от идеята за съхранението на българските паметници и популяризирането им като част от световното културно-историческо наследство. Мотивирани сме, защото вярваме, че паметниците са обекти за преклонение пред българската история, но в същото време и за укрепване на международните отношения. В днешния глобализиращ се свят паметниците са един от стожерите на българската идентичност и представляват важно проявление на националната ни самобитност. Както добре знаем, идеята на Европейския съюз е да бъде съюз между равноправни и взаимно уважаващи се национални държави, а за да постигнем това, ние трябва всячески да укрепваме националното си самосъзнание и да се връщаме към онези моменти от историята ни, които ни карат да се гордеем, че сме българи. Повечето такива моменти са увековечени чрез монументи и поклонението пред тези места на памет трябва да бъде важен аспект от обществения ни живот. В крайна сметка, ако искаме другите европейски народи да ни уважават, трябва ние самите да се уважаваме. Един от критериите, чрез който можем да преценим дали самоуважението ни е на висота, се явява отношението ни към собственото ни монументално наследство. Колкото повече се грижим за българските паметници, толкова по-достойни българи и европейци ще бъдем.

 
Освен всичко друго българските паметници са израз на всеобхватността в културния живот и са олицетворение на постиженията на българските творци и на българския гений. Eто защо ние нарекохме своята неформална група именно така. Ние от сдружение „Български паметници” изразяваме надеждата си, че този проект и по-нататъшното му развитие ще спомогнат за популяризиране на българската история и култура. В тази връзка „Български паметници“ приветства фотографи, историци, филолози и всички други, желаещи да се присъединят към нашата инициатива и да спомогнат за нейното развитие.


Проектът „Културно-историческите паметници в област София-град“ бе реализиран от нас като неформална група, в която участваха:


Благой Анев – инициатор и ръководител на проекта, фотограф;
Антоан Тонев – историк, изготвя експозета на паметниците, хроникьор;
Галина Михова – превод на интернет страницата на английски език, технически сътрудник;
Калина Хицова – превод на интернет страницата на немски език, културолог;
Любомира Георгиева – превод на интернет страницата на испански език;
Спас Цветанов – организатор на доброволците;
Георги Стоичков – логистична поддръжка, организация на доброволците;
Милена Вукова – сътрудник при подготовка на историческите материали;
Евгения Грозданова – сътрудник при подготовка на историческите материали.

 

Кои доброволци ни помогнаха за реализирането на тази интернет страница?


Арх. Силва Събкова – съставяне на експозета за паметниците;
Яна Георгиева – съставяне на експозета за паметниците;
Венета Ангелкова – редактор на българските текстове;
Цветелина Геновска – съставяне на експозета за паметниците;
Яна Димитрова – превод на материалите на английски език;
Емилия Стефанова –  превод на материалите на английски език;
Юлиан Панагонов – превод на материалите на английски език;
Мартин Чорбаджийски – превод на материалите на английски език;
Рада Димитрова – превод на материалите на английски език;
Маргарита Василева – превод на материалите на английски език;  
Камелия Халил – превод на материалите на английски език;
Вероника Вълева – превод на материалите на немски език;
Юлия Костадинова  – превод на материалите на руски език;
Мила Войникова – превод на материалита на испански език;
д-р Галин Галев – превод на материалита на испански език;
Деян Янков – уеб консултант;
Петър и Росен Теодосиеви – консултанти по проекта;
Елица Барукчиева – културолог, лектор.

 

Благодарим на всички за помощта!

Последно добавени