Св. Климент Охридски

Св. Климент Охридски е изключително почитан от българския народ. Неговото име носи най-старото висше учебно заведение в България – Софийският университет. Паметникът на Св. Климент Охридски е издигнат през 1979 година в градинката между Софийския университет, Националната художествена академия и Парламента. Автор на паметника е скулпторът Любомир Далчев, който го извайва от камък и метал. Св. Климент Охридски е представен в цял ръст с високо вдигнати ръце, като във всяка ръка държи факла – символ на знанието и просветата. Макар главата му да е леко приведена и лицето му да изразява смирение и дори печал, цялата фигура излъчва решителност и непоколебимост, така присъщи на защитника на християнската вяра и славянската писменост.

 

Св. Климент Охридски е един от учениците на Св. Св. Кирил и Методий и е смятан за създател на кирилицата. Православната църква го почита като един от светите Седмочисленици. Останал е в историята като първият епископ, проповядвал на старобългарски език.

 

Като ученик на Солунските братя той участва във Великоморавската мисия, където разпространява християнската вяра и славянската писменост.  След това придружава своите учители в Рим, където Кирил постига каноничното утвърждаване на глаголицата и богослужението на славянски език не само от източните патриарси, но и от папата. Именно в Рим Климент е ръкоположен в свещенически сан от папа Адриан ІІ. След смъртта на  Кирил в Рим, Климент се връща заедно с Методий и другите ученици във Великоморавия. Малко след смъртта на Методий папа Стефан V забранява богослужението на славянски език. В резултат някои от учениците на Солунските братя начело с Климент, Наум и Ангеларий побягват към българската крепост Белград, където получават подкрепа от княз Борис I. По негова заповед се създават две главни просветни средища – Наум оглавил това в Плиска, а Климент – в Охрид. На събора в Преслав през 893 година Климент е избран за "пръв епископ на българския език". От 886 до 916 година той неуморно работи като свещеник и епископ. Единствената му цел е утвърждаване на християнската вяра и славянската писменост. Приема се, че той създава и въвежда в употреба кирилицата. Учениците на Климент били над 3500. Големият български светец и просветител умира на 27 юли 916 година. Гробът му се намира в основания от него манастир "Св. Пантелеймон" в Охрид.

 

Информация

Автор на паметника

Любомир Далчев

Местоположение

GPS Координати

42.694278, 23.333963

Периоди

Средновековни паметници

Автор на експозето

Цветелина Геновска

Последно добавени

За нас

От 1-ви април 2012 г. стартира проектът „Културно-историческите паметници в област София-град“, финансиран по програма „Младежта в действие“. Подкрепата на програмата позволи създаването на този електронен каталог на българските паметници. От изключително значение за нас беше чрез този проект да привлечем максимален брой млади хора, които да се информират за монументалното ни наследство и да изградят нагласа за неговото опазване. Нашият проект не се съсредоточи в центъра на град София, а събра информация за близо двеста обекта ... още


Знаете ли, че?

В парка на Военната академия „Георги Стойков Раковски” се намира тъй наречената „Алея на победите”, която се състои от колони, върху които са изписани имената и датите на най-славните победи на нашата армия?